april 25, 2023 12:47 pm

Jelle Roosen

Als zangers weten we dat het essentieel is om ons te blijven ontwikkelen op het gebied van stemtechniek. We nemen zanglessen om onze stem optimaal te trainen.

Toch zien veel zangers zichzelf niet als muzikant. Een pianist, gitarist of drummer zien we veel meer als muzikant. Zij worden immers - naast de techniek van het instrument - van begin af aan getraind in het lezen van bladmuziek, muziektheorie en gehoortrainingen. Maar ook als zanger kan dit je enorm ondersteunen.

Daarom is het belangrijk om onszelf als muzikant te ontwikkelen.  Graag delen we ons enthousiasme waarom wij met Wired Voices ervoor kiezen om te werken volgens het Kodály-concept.

Door middel van regelmatige muzikale training kunnen we

 • ons gehoor en muzikale geheugen versterken
 • koorklank en intonatie verbeteren
 • ons ritmegevoel verhogen
 • en de verbondenheid binnen het koor versterken.

Minke Kullberg - onze docent musicianship - is gespecialiseerd in muziekeducatie volgens het Kodály-concept. Een gestructureerde en effectieve methode om deze doelen te bereiken. 

Het belang van muzikale training voor een vocal group

Regelmatige muzikale training is van onschatbare waarde voor onze prestaties en onze individuele zangvaardigheden. Dit is waarom we denken dat muzikale training zo belangrijk is voor een vocal group:

Versterking van het gehoor en het muzikale geheugen

Een belangrijk voordeel van muzikale training is dat het ons gehoor en muzikale geheugen versterkt. Door middel van het trainen van onze oren en het doen van solfège-oefeningen kunnen we onze muzikale vaardigheden en het vermogen om partijen te zingen verbeteren. Door het oefenen van canonische melodieën en groepsoefeningen kunnen we ook ons muzikale geheugen trainen, waardoor we beter in staat zijn om partijen te onthouden en uit te voeren.

Koorklank en intonatie verbeteren

Als koorzanger zing je altijd in relatie tot een andere partij, dit maakt harmonieën. Pas als je weet wat de functie van jouw partij is in het grotere geheel kan er optimaal geïntoneerd worden. Voor zangers is solfa bij uitstek de manier om dit te leren. Door middel van spellen, canons en andere oefeningen leer je comfortabel bewegen binnen de solfa-taal. 

Begrip van puls, ritme en groove

Het toevoegen van ritme-oefeningen volgens het takadimi concept is een geweldige aanvulling op de muzikale training. De Takadimi methode is een ritmisch notatiesysteem (Hoffman, 1999), dat zich concentreert op ritmetaal om de relatie tussen beat en ritme uit te drukken. Het integreren van ritme-oefeningen op basis van takadimi kan helpen bij het ontwikkelen van een sterker gevoel voor puls, ritme en timing, en kan zorgen voor meer ritmische precisie en variatie in het koor.

Versterking van de verbondenheid binnen het koor

Tot slot versterkt muzikale training de verbondenheid binnen het koor. Door samen te oefenen en te werken aan onze muzikale vaardigheden, bouwen we een gevoel van gemeenschap en samenhorigheid op. We leren elkaar beter kennen en ontwikkelen een gemeenschappelijk doel en een gevoel van trots in onze prestaties als groep.

Al met al is muzikale training een essentieel onderdeel van onze repetities. 

Wat is het Kodály-concept?

Als vocal group hebben we gekozen voor het Kodály-concept als basis voor onze muzikale training. Maar wat is dat eigenlijk? 

Achtergrond van het Kodály-concept

Het Kodály-concept is ontwikkeld door de Hongaarse muziekpedagoog Zoltán Kodály en is gebaseerd op het idee dat iedereen muzikaal kan worden opgeleid. Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor ons als vocal group!

Belangrijkste principes en methoden van het concept

Het concept werd voor het eerst ontwikkeld in de jaren 1920 en werd later in de twintigste eeuw wereldwijd bekend. Het is gebaseerd op een aantal belangrijke principes en methoden die zijn ontworpen om de muzikale vaardigheden op te bouwen op een progressieve en systematische manier.

Het Kodály-concept bestaat uit vijf basisprincipes. Deze hebben betrekking op de waarden van Kodály en helpen muziekdocenten bij het toepassen van deze lesstijl. De principes benadrukken het belang van:

 1. het gebruik van zingen als een methode, in plaats van een resultaat
 2. het gebruik van solfa + handgebaren om het toongevoel te versterken
 3. ritmische vaardigheid in aanvulling op de toonhoogte
 4. creatieve samenwerking tijdens muzieklessen
 5. verbinding met culturele volksmuziek

Een van de belangrijkste methoden van het Kodály-concept is het gebruik van 'relatieve solfège', waarbij elke noot wordt geïdentificeerd door zijn relatie tot de tonica (de grondtoon van de toonladder). Dit is een handige techniek voor het leren van melodieën en het ontwikkelen van een goed gehoor voor harmonieën.

Hoe het concept kan worden toegepast op een vocal group

Nou, het gebruik van zang als basis voor muzikale educatie is natuurlijk al van toepassing op ons als koor. We gebruiken volksmuziek uit verschillende culturen en genres als bronnen voor onze muzikale educatie en we doen solfège-oefeningen om ons gehoor te trainen en onze partijen beter te leren kennen.

We proberen de muzikale training progressief en systematisch op te bouwen, zodat we ons steeds verder kunnen ontwikkelen als groep. En het mooie is dat het Kodaly-concept voor iedereen geschikt is, dus ook voor volwassen koorzangers.

Creativiteit en verbinding vormen de kern van een geweldige leerervaring. Daarom legt het Kodály-concept veel nadruk op het samen leren. 

Het moedigt zangers aan om deel te nemen aan interactie, positieve sociale verbindingen te creëren en hun creativiteit met elkaar te omarmen. Elke muziekdocent heeft zijn eigen manieren om dit aan te pakken, maar het kan het volgende inhouden:

 • ritmespelletjes spelen
 • samen zingen met begeleidingen
 • duetten of canons zingen
 • beurtelings improviseren
 • verschillende instrumenten gebruiken

Dus nu weet je het! Het Kodaly-concept is een zeer waardevol muzikaal educatief systeem dat ons als vocal group helpt om ons volledige muzikale potentieel te bereiken - en het is ook nog eens leuk om te doen!

Muzikale training in onze repetities

Het belangrijkste is om regelmatig te trainen. Het Kodály-concept gaat uit van veel herhaling om de muzikale vaardigheden te ontwikkelen. Dus elke repetitie besteedt Minke een kwartier aan de training van onze koorzangers. Zo blijft het niet alleen interessant, maar ook nog eens effectief. De oefeningen worden zoveel als mogelijk aangepast aan het repertoire van die avond.

Vervolgens integreren we de oefeningen en technieken ook in het repertoire dat we zingen. Jelle zal als muzikaal leider regelmatig terugkomen op de oefeningen van Minke om wat we hebben geleerd ook direct toe te passen in de praktijk.

Door deze oefeningen regelmatig te doen, ontwikkelen we als groep een beter gehoor en meer controle over onze stemmen.

Kortom, het integreren van het Kodály-concept in een koorrepetitie vraagt om een zekere discipline en regelmaat. Het is een effectieve manier om als groep te werken aan muzikale vaardigheden en het levert ook nog eens veel plezier en verbondenheid op.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>